Styrningssystemet på inrikesministeriets förvaltningsområde

Styrningssystemet på inrikesministeriets förvaltningsområde som helhet är på en god nivå. Vid sidan av denna allmänna bedömning finns det ännu rum för utvecklande. Huvudfrågan vid revisionen var hur goda förutsättningar styrningssystemet på förvaltningsområdet ger för resultat av verksamheten och konstaterande av ansvaret. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier