Sotainvalidien laitoshuollon kustannusten korvaaminen

VTV on tarkastanut sotainvalidien koko- ja osa-aikaisesta laitoshuollosta sairas- ja veljeskodeille maksetut korvaukset. Tarkastuksessa selvitettiin sitä, onko laitoshuolto korvattu säädösten ja ohjeiden mukaisesti ja onko korvausprosessin sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tarkastus kohdistui talousarviomäärärahasta 33.50.52 (Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin) maksettuihin korvauksiin. Kyseinen määräraha perustuu rahapelituottoihin. Lisäksi tarkastus rajattiin Sotainvalidien veljesliiton sekä valtaosin valtion rahoituksella toimiviin sairas- ja veljeskoteihin.

Tarkastuksen perusteella laitoshuoltoa on korvattu vain siihen oikeutetuille sotainvalideille, joskin yksittäisille oli korvattu joitain päiviä sotavammalaissa säädettyä pidempiä aikoja. Korvausten maksettaessa ei ole kaikilta osin noudatettu valtion talousarviota, sillä momentin todellinen käyttö ei vastaa määrärahan käyttötarkoitusta.

Valtiokonttorin hallinnoima korvausprosessi ei perustu keskeisiltä osin säädöksiin vaan Valtiokonttorin kulloinkin soveltamaan käytäntöön. Korvausprosessin sisäisen valvonnan järjestämisessä Valtiokonttorissa on tullut esiin Valtiokonttorin maksusitoumusmenettelyyn, hankintamenettelyn laadunvarmistukseen, laitoshuoltopalveluiden auditointiin ja hoitopäiväseurantaan liittyviä puutteita.

Kategoriat