Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastussuunnitelma 2012-2015

VTV:n tarkastukset perustuvat tarkastussuunnitelmaan. Asiakirjassa on myös vahvistettu toiminnan tulostavoitteet vuodelle 2012 sekä resurssilaskelmat ja voimavarojen kohdentaminen toiminta- ja taloussuunnittelukaudelle 2012–2015. Tarkastussuunnitelma on myös toiminta- ja taloussuunnitelma. Liitteenä on tarkastusviraston viestintäsuunnitelma.

Kategoriat