Täydentävyys kehitysyhteistyössä

Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyön johtamisessa ja ohjauksessa periaatteita ei ole kaikilta osin noudatettu. Puutteita ilmeni useissa ministeriön kehitysyhteistyön linjauksissa ja ohjeissa. Tarkastuksessa selvitettiin, miten Pariisin julistuksen periaatteita, erityisesti avun täydentävyyttä, sovelletaan Suomen kehityspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä.

Kategoriat