Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n (Finnfund) toiminta

Finnfund on saavuttanut hyvin yhtiön toiminnalle laissa asetetut tavoitteet, ja sen toimintastrategia tukee hyvin hallitusohjelmaa ja kehityspoliittisia tavoitteita. Tarkastuksessa selvitettiin Finnfundin omistajaohjausta ja sitä, miten yhtiö ottaa ulkoasiainministeriön ohjauksen ja valtion kehityspoliittiset tavoitteet huomioon toiminnassaan. Hanketoiminnasta käytiin läpi rahoituksen jakokriteerit, hankevalvonta ja hankkeilla aikaan saatuja tuloksia.

Kategoriat