Verksamheten vid Fonden för industriellt samarbete Ab (Finnfund)

Finnfund har bra uppnått de synnerligen omfattande målsättningar som har uppställts för bola get i lagen. Med revisionen klarlades ägarstyrningen av Finnfund och hur bolaget beaktar utrikesministeriets styrning och statens utvecklingspolitiska målsättningar i sin verksamhet. Av projektverksamheten gicks igenom kriterierna för utdelning av finansiering, övervakningen av projekten och vilka resultat som har åstadkommits med projekten. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier