Valtionhallinnon tilintarkastuskertomukset vuodelta 2010

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain valtion, valtion virastojen ja laitosten sekä kahden valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset sekä laatii niistä tilintarkastuskertomukset. Tarkastuskertomukset koskevat aina edellistä vuotta.

Liitetiedostot

pdf

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

106.49 kb 08.04.2011

pdf

Elintarviketurvallisuusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

106.07 kb 18.04.2011

pdf

Energiamarkkinaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

106.42 kb 13.04.2011

pdf

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

107.64 kb 05.05.2011

pdf

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

125.23 kb 06.05.2011

pdf

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

108.83 kb 04.05.2011

pdf

Geodeettisen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

106.62 kb 05.05.2011

pdf

Geologian tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

107.48 kb 07.04.2011

pdf

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

102.31 kb 14.04.2011

pdf

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

104.2 kb 28.04.2011

pdf

Hätäkeskuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

102.41 kb 26.04.2011

pdf

Ilmatieteen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

104.47 kb 02.05.2011

pdf

Itä-Suomen aluehallintoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

104.64 kb 27.04.2011

pdf

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

105.76 kb 02.05.2011

pdf

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

103.97 kb 28.04.2011

pdf

Kansallisarkiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

105.48 kb 14.04.2011

pdf

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

105.67 kb 03.05.2011

pdf

Kilpailuviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

105.25 kb 30.03.2011

pdf

Kuluttajaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

105.35 kb 05.05.2011

pdf

Lapin aluehallintoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

104.1 kb 02.05.2011

pdf

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

104.42 kb 05.05.2011

pdf

Liikenne- ja viestintäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

107.77 kb 12.05.2011

pdf

Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

128.69 kb 11.05.2011

pdf

Liikenteen turvallisuusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

104.68 kb 02.05.2011

pdf

Lounais-Suomen aluehallintoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

104.43 kb 29.04.2011

pdf

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

103.85 kb 03.05.2011

pdf

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

106.55 kb 29.04.2011

pdf

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

107 kb 19.04.2011

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

102.47 kb 05.05.2011

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

109.34 kb 12.05.2011

pdf

Maahanmuuttoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

104.06 kb 13.04.2011

pdf

Maanmittauslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

106.93 kb 27.04.2011

pdf

Maaseutuviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

106.51 kb 06.05.2011

pdf

Matkailun edistämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

106.6 kb 24.03.2011

pdf

Metsäntutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

105.49 kb 12.04.2011

pdf

Mittatekniikan keskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

105.21 kb 04.05.2011

pdf

Museoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

108.38 kb 02.05.2011

pdf

Oikeusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

104.85 kb 09.05.2011

pdf

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

114.34 kb 12.05.2011

pdf

Opetushallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

105.87 kb 29.04.2011

pdf

Palosuojelurahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

52.29 kb 16.03.2011

pdf

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

105.63 kb 02.05.2011

pdf

Pelastusopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

103.16 kb 26.04.2011

pdf

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

109.22 kb 04.05.2011

pdf

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

104.07 kb 04.05.2011

pdf

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

105.5 kb 02.05.2011

pdf

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

104.79 kb 04.05.2011

pdf

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

106.19 kb 04.05.2011

pdf

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

103.56 kb 19.04.2011

pdf

Poliisihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

108.82 kb 11.05.2011

pdf

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

106.88 kb 14.03.2011

pdf

Puolustusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

105.62 kb 03.05.2011

pdf

Puolustusvoimien tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

109.67 kb 03.05.2011

pdf

Rajavartiolaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

102.94 kb 06.05.2011

pdf

Revisionsberättelse för Statens ämbetsverk på Åland för år 2010

102.02 kb 06.05.2011

pdf

Rikosseuraamuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

115.38 kb 29.04.2011

pdf

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

103.84 kb 04.05.2011

pdf

Sisäasiainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

123.13 kb 12.05.2011

pdf

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

105.53 kb 05.05.2011

pdf

Sosiaali- ja terveysministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

108.51 kb 10.05.2011

pdf

Suomen Akatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

116.5 kb 06.05.2011

pdf

Suomen ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

115.71 kb 31.03.2011

pdf

Suomenlinnan hoitokunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

105.66 kb 20.04.2011

pdf

Säteilyturvakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

105.64 kb 02.05.2011

pdf

Tasavallan presidentin kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

105.07 kb 19.04.2011

pdf

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

107.2 kb 06.04.2011

pdf

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

107.26 kb 01.04.2011

pdf

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

109.15 kb 03.05.2011

pdf

Tilastokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

104.94 kb 02.05.2011

pdf

Tullihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

107.02 kb 05.05.2011

pdf

Turvatekniikan keskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

105.94 kb 04.05.2011

pdf

Työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

114.09 kb 11.05.2011

pdf

Ulkoasiainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

111.29 kb 06.05.2011

pdf

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

112.06 kb 04.05.2011

pdf

Valtiokonttorin tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

106.31 kb 29.04.2011

pdf

Valtion taidemuseon tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

108.25 kb 02.05.2011

pdf

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

105.53 kb 29.03.2011

pdf

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

108.82 kb 05.05.2011

pdf

Valtioneuvoston kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

105.12 kb 11.04.2011

pdf

Valtiovarainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

108.56 kb 12.05.2011

pdf

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

108.62 kb 04.05.2011

pdf

Verohallinnon tilintarkastuskertomus vuodelta 2010 -53-100

107.48 kb 28.04.2011

pdf

Viestintäviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

105.25 kb 19.04.2011

pdf

Väestörekisterikeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

105.99 kb 06.05.2011

pdf

Yliopistojen palvelukeskus Certian tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

110.29 kb 01.10.2010

pdf

Ympäristöministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

104.84 kb 05.05.2011

pdf

Öljysuojarahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

108.83 kb 12.04.2011
Kategoriat