Valtionhallinnon tilintarkastuskertomukset vuodelta 2011

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain valtion, valtion virastojen ja laitosten sekä kahden valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset sekä laatii niistä tilintarkastuskertomukset. Tarkastuskertomukset koskevat aina edellistä vuotta.

Liitetiedostot

pdf

Valtion tilinpäätöksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

40.62 kb 22.05.2012

pdf

Tasavallan presidentin kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

110.78 kb 18.04.2012

pdf

Valtioneuvoston kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

111.16 kb 18.04.2012

pdf

Ulkoasiainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

116.37 kb 11.05.2012

pdf

Oikeusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

110.84 kb 09.05.2012

pdf

Rikosseuraamuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

121.88 kb 02.05.2012

pdf

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

107.71 kb 02.05.2012

pdf

Hätäkeskuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

108.54 kb 16.04.2012

pdf

Maahanmuuttoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

110.22 kb 20.04.2012

pdf

Pelastusopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

108.53 kb 24.04.2012

pdf

Poliisihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

113.27 kb 10.05.2012

pdf

Rajavartiolaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

109.99 kb 04.05.2012

pdf

Sisäasiainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

114.65 kb 14.05.2012

pdf

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

111.62 kb 18.04.2012

pdf

Puolustusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

111.06 kb 04.05.2012

pdf

Puolustusvoimien tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

123.84 kb 27.04.2012

pdf

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

112.62 kb 08.05.2012

pdf

Itä-Suomen aluehallintoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

109.12 kb 04.05.2012

pdf

Lapin aluehallintoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

109.26 kb 20.04.2012

pdf

Lounais-Suomen aluehallintoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

109.92 kb 03.05.2012

pdf

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

108.62 kb 02.05.2012

pdf

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

109.86 kb 03.05.2012

pdf

Revisionsberättelse för Statens ämbetsverk på Åland för år 2011

106.72 kb 10.05.2012

pdf

Tilastokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

110.54 kb 04.05.2012

pdf

Tullihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

114.14 kb 07.05.2012

pdf

Valtiokonttorin tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

113.42 kb 30.04.2012

pdf

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

110.93 kb 13.04.2012

pdf

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

114.59 kb 08.05.2012

pdf

Valtiovarainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

111.16 kb 11.05.2012

pdf

Verohallinnon tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

113.05 kb 04.05.2012

pdf

Väestörekisterikeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

110.99 kb 09.05.2012

pdf

Kansallisarkiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

110.5 kb 10.04.2012

pdf

Museoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

111.19 kb 27.04.2012

pdf

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

115.66 kb 14.05.2012

pdf

Opetushallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

113.58 kb 12.04.2012

pdf

Suomen Akatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

114.85 kb 09.05.2012

pdf

Suomenlinnan hoitokunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

110.74 kb 20.04.2012

pdf

Valtion taidemuseon tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

124.69 kb 08.05.2012

pdf

Elintarviketurvallisuusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

111.22 kb 25.04.2012

pdf

Geodeettisen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

111.1 kb 16.04.2012

pdf

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

111.85 kb 19.04.2012

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

107.98 kb 30.04.2012

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

114.54 kb 14.05.2012

pdf

Maanmittauslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

110.52 kb 03.05.2012

pdf

Maaseutuviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

108.75 kb 26.04.2012

pdf

Metsäntutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

110.37 kb 26.04.2012

pdf

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

111.63 kb 26.04.2012

pdf

Ilmatieteen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

111.16 kb 12.04.2012

pdf

Liikenne- ja viestintäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

110.02 kb 15.05.2012

pdf

Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

143.41 kb 15.05.2012

pdf

Liikenteen turvallisuusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

109.6 kb 07.05.2012

pdf

Viestintäviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

112.78 kb 12.04.2012

pdf

Energiamarkkinaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

111.36 kb 12.04.2012

pdf

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

122.82 kb 02.05.2012

pdf

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

119.56 kb 10.05.2012

pdf

Geologian tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

112.49 kb 10.04.2012

pdf

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

109.68 kb 23.04.2012

pdf

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

110.85 kb 02.05.2012

pdf

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

109.92 kb 04.05.2012

pdf

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

111.2 kb 03.05.2012

pdf

Kilpailuviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

110.8 kb 02.04.2012

pdf

Kuluttajatutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

111 kb 23.04.2012

pdf

Kuluttajaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

110.96 kb 03.04.2012

pdf

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

109.49 kb 09.05.2012

pdf

Matkailun edistämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

105.34 kb 03.04.2012

pdf

Mittatekniikan keskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

112.3 kb 17.04.2012

pdf

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

113.48 kb 03.05.2012

pdf

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

110.45 kb 04.05.2012

pdf

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

109.18 kb 04.05.2012

pdf

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

109.64 kb 30.04.2012

pdf

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

110.9 kb 09.05.2012

pdf

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

110.59 kb 04.05.2012

pdf

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

111.98 kb 08.05.2012

pdf

Tekes - Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

112.3 kb 10.04.2012

pdf

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

111.92 kb 09.05.2012

pdf

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

111.1 kb 13.04.2012

pdf

Työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

121.96 kb 15.05.2012

pdf

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

115.47 kb 08.05.2012

pdf

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

113.16 kb 07.05.2012

pdf

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

111.35 kb 30.04.2012

pdf

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

111.41 kb 26.04.2012

pdf

Sosiaali- ja terveysministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

116.53 kb 10.05.2012

pdf

Säteilyturvakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

110.46 kb 27.04.2012

pdf

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

113.96 kb 04.05.2012

pdf

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

111.89 kb 29.03.2012

pdf

Suomen ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

114.23 kb 04.04.2012

pdf

Ympäristöministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

110.13 kb 30.04.2012

pdf

Palosuojelurahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

108.33 kb 27.03.2012

pdf

Öljysuojarahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

108.71 kb 30.03.2012
Kategoriat