Valtionhallinnon tilintarkastuskertomukset vuodelta 2014

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain valtion, valtion virastojen ja laitosten sekä kahden valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset sekä laatii niistä tilintarkastuskertomukset. Tarkastuskertomukset koskevat aina edellistä vuotta.

Liitetiedostot

pdf

Valtion tilinpäätöksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

67.93 kb 18.05.2015

pdf

Tasavallan presidentin kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.58 kb 07.05.2015

pdf

Valtioneuvoston kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.13 kb 16.04.2015

pdf

Ulkoasiainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

62.61 kb 07.05.2015

pdf

Oikeusministeriön tilintarkastuskertomusvuodelta 2014

60.92 kb 13.05.2015

pdf

Rikosseuraamuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.81 kb 05.05.2015

pdf

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.39 kb 21.04.2015

pdf

Hätäkeskuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

61.14 kb 27.04.2015

pdf

Maahanmuuttoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.43 kb 23.04.2015

pdf

Pelastusopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.43 kb 21.04.2015

pdf

Poliisihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

61.47 kb 08.05.2015

pdf

Rajavartiolaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

61.27 kb 14.04.2015

pdf

Sisäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.1 kb 11.05.2015

pdf

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.79 kb 01.04.2015

pdf

Puolustusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.49 kb 06.05.2015

pdf

Puolustusvoimien tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

64.76 kb 06.05.2015

pdf

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

62 kb 08.05.2015

pdf

Statens ämbetsverk på Åland, revisionsberättelse för år 2014

63.09 kb 14.04.2015

pdf

Tilastokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.75 kb 28.04.2015

pdf

Tullin tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

61.45 kb 07.05.2015

pdf

Valtiokonttorin tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

61.69 kb 06.05.2015

pdf

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.45 kb 30.04.2015

pdf

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

61.21 kb 27.04.2015

pdf

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

61.72 kb 13.05.2015

pdf

Valtiovarainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

61.22 kb 13.05.2015

pdf

Verohallinnon tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

62.35 kb 07.05.2015

pdf

Väestörekisterikeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.73 kb 28.04.2015

pdf

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

62.21 kb 21.04.2015

pdf

Kansallisarkiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.55 kb 21.04.2015

pdf

Museoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.85 kb 22.04.2015

pdf

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

62.22 kb 15.05.2015

pdf

Opetushallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

62.7 kb 29.04.2015

pdf

Suomen Akatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.75 kb 28.04.2015

pdf

Suomenlinnan hoitokunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.6 kb 29.04.2015

pdf

Elintarviketurvallisuusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.43 kb 23.04.2015

pdf

Geodeettisen laitoksen tilntarkastuskertomus vuodelta 2014

60.76 kb 17.04.2015

pdf

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.62 kb 24.04.2015

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.47 kb 04.05.2015

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.26 kb 12.05.2015

pdf

Maanmittauslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.26 kb 10.04.2015

pdf

Maaseutuviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.77 kb 20.04.2015

pdf

Metsäntutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.87 kb 24.04.2015

pdf

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.46 kb 04.05.2015

pdf

Ilmatieteen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.12 kb 23.04.2015

pdf

Liikenne- ja viestintäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.43 kb 13.05.2015

pdf

Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

74.92 kb 07.05.2015

pdf

Liikenteen turvallisuusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.28 kb 05.05.2015

pdf

Viestintäviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.62 kb 05.05.2015

pdf

Energiaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

61.78 kb 08.04.2015

pdf

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

77.9 kb 08.05.2015

pdf

Geologian tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

61.86 kb 28.04.2015

pdf

Innovaatiorahoituskeskus Tekesin tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.3 kb 24.04.2015

pdf

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.31 kb 24.04.2015

pdf

Kuluttajatutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.6 kb 24.04.2015

pdf

Matkailun edistämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.53 kb 13.04.2015

pdf

Mittatekniikan keskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

61.06 kb 29.04.2015

pdf

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.32 kb 05.05.2015

pdf

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

62.9 kb 08.05.2015

pdf

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.15 kb 04.05.2015

pdf

Työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

76.41 kb 12.05.2015

pdf

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

61.33 kb 05.05.2015

pdf

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.69 kb 28.04.2015

pdf

Sosiaali- ja terveysministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.88 kb 08.05.2015

pdf

Säteilyturvakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.31 kb 14.04.2015

pdf

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

61.07 kb 29.04.2015

pdf

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

60.78 kb 27.04.2015

pdf

Suomen ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

62.7 kb 08.05.2015

pdf

Ympäristöministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

63.34 kb 13.05.2015

pdf

Palosuojelurahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

61.77 kb 26.03.2015

pdf

Öljysuojarahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

61.96 kb 01.04.2015
Kategoriat