Valtionhallinnon tilintarkastuskertomukset vuodelta 2017

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain valtion, valtion virastojen ja laitosten sekä kolmen valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset sekä laatii niistä tilintarkastuskertomukset.

Tiedostoliitteet

pdf

Tilintarkastuskertomukset Tilikausi 2017

3.02 mb 01.06.2018

pdf

Valtion tilinpäätöksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

336.83 kb 11.05.2018

pdf

Tasavallan presidentin kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

184.18 kb 13.04.2018

pdf

Ulkoasiainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

342.63 kb 30.04.2017

pdf

Ulosottolaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

338.72 kb 02.05.2018

pdf

Hätäkeskuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

184.43 kb 18.04.2018

pdf

Maahanmuuttoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

337.63 kb 30.04.2018

pdf

Oikeusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

339.33 kb 04.05.2018

pdf

Oikeusrekisterikeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

434.43 kb 24.04.2018

pdf

Rikosseuraamuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

339.21 kb 02.05.2018

pdf

Syyttäjälaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

434.66 kb 11.04.2018

pdf

Valtioneuvoston kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

338.65 kb 02.05.2018

pdf

Pelastusopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

184.33 kb 03.04.2018

pdf

Poliisihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

337.53 kb 26.04.2018

pdf

Rajavartiolaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

337.34 kb 18.04.2018

pdf

Sisäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

336.81 kb 30.04.2018

pdf

Suojelupoliisin tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

336.66 kb 27.04.2018

pdf

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

184.82 kb 10.04.2018

pdf

Puolustusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

337.17 kb 04.05.2018

pdf

Puolustusvoimien tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

338.76 kb 25.04.2018

pdf

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

339.77 kb 26.04.2018

pdf

Rahoitusvakausviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

338.02 kb 26.04.2018

pdf

Statens ämbetsverk på Åland, revisionsberättelse för år 2017

187.99 kb 09.04.2018

pdf

Tilastokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

336.8 kb 24.04.2018

pdf

Tullin tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

337.55 kb 20.04.2018

pdf

Valtiokonttorin tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

337.68 kb

pdf

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

337.71 kb 26.04.2018

pdf

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

341.59 kb 04.05.2018

pdf

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

338.07 kb 26.04.2018

pdf

Valtiovarainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

337.12 kb 04.05.2018

pdf

Verohallinnon tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

342.03 kb 02.05.2018

pdf

Väestörekisterikeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

184.35 kb 04.05.2018

pdf

Kansallisarkiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

184.74 kb 12.04.2018

pdf

Museoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

337.14 kb 27.04.2018

pdf

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

338.87 kb 03.05.2018

pdf

Opetushallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

340.71 kb 02.05.2018

pdf

Suomen Akatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

337.63 kb 26.04.2018

pdf

Suomenlinnan hoitokunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

184.38 kb 19.04.2018

pdf

Elintarviketurvallisuusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

337.84 kb 23.04.2018

pdf

Luonnonvarakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

337.29 kb 26.04.2018

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

340.37 kb 03.05.2018

pdf

Maanmittauslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

337.29 kb 04.05.2018

pdf

Maaseutuviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

337.52 kb 23.04.2018

pdf

Ilmatieteen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

184.51 kb 10.04.2018

pdf

Liikenne- ja viestintäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

340.15 kb 26.04.2018

pdf

Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

339.7 kb

pdf

Liikenteen turvallisuusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

338.35 kb 02.05.2018

pdf

Viestintäviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

337.14 kb 23.04.2018

pdf

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

345.67 kb 02.05.2018

pdf

Energiaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

186.12 kb 11.04.2018

pdf

Geologian tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

340.17 kb 02.05.2018

pdf

Innovaatiorahoituskeskus Tekesin tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

338.14 kb 02.05.2018

pdf

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

184.85 kb 09.04.2018

pdf

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

185.16 kb 11.04.2018

pdf

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

337.05 kb 27.04.2018

pdf

Työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

345.24 kb 03.05.2018

pdf

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

338.16 kb 25.04.2018

pdf

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

338.67 kb 02.05.2018

pdf

Sosiaali- ja terveysministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

338.03 kb 26.04.2018

pdf

Säteilyturvakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

338.28 kb 23.04.2018

pdf

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

339.53 kb 27.04.2018

pdf

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

340.22 kb 02.05.2018

pdf

Suomen ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

337.61 kb 25.04.2018

pdf

Ympäristöministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

337.49 kb 25.04.2018

pdf

Palosuojelurahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

185.96 kb 19.03.2018

pdf

Valtion televisio-ja radiorahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

186.18 kb 16.03.2018

pdf

Öljysuojarahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

186.16 kb 23.03.2018
Kategoriat