Valtionhallinnon tilintarkastuskertomukset vuodelta 2019

VTV tarkastaa vuosittain valtion, ministeriöiden ja muiden valtion virastojen ja laitosten tilinpäätökset. Lisäksi VTV tarkastaa kolmen valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset. Tilintarkastuksen yhteydessä VTV tarkastaa myös valtion talous- ja henkilöstöhallinnossa käytettäviä tietojärjestelmiä.

Tilintarkastuskertomuksia julkaistaan sitä mukaa, kun ne valmistuvat. Kirjanpitoyksiköiden tilintarkastuskertomukset annetaan 4.5.2020 mennessä ja valtion tilinpäätöksen tilintarkastuskertomus 11.5.2020 mennessä.

Tilintarkastuksessa varmistetaan, että valtion talousarviota ja valtion taloudenhoitoa koskevia keskeisiä säännöksiä noudatetaan ja että valtion ja sen virastojen ja laitosten tuotoista, kuluista ja taloudellisesta asemasta raportoidaan oikeat ja riittävät tiedot. Tilintarkastuksen ansiosta kirjanpitoyksiköissä voidaan tehdä konkreettisia korjauksia ja toimia valtionhallinnon kehittämiseksi.

Lisää tietoa aiheesta saat VTV:n Tilintarkastus-sivulta. Siellä kerrotaan, kuinka VTV suorittaa tilintarkastusta ja millaista tietoa tilintarkastus tuottaa.

 

Valtion tilinpäätös

Tasavallan presidentin kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Ulkoministeriön hallinnonala

Oikeusministeriön hallinnonala

Sisäministeriön hallinnonala

Hätäkeskuslaitos (lisätietoja: Klaus Krokfors)

Puolustusministeriön hallinnonala

Puolustushallinnon rakennuslaitos (lisätietoja: Mika Limola)

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Suomen Akatemia (lisätietoja: Sanna-Mari Viljanen)

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Ilmatieteen laitos (lisätietoja: Elina Rautavalta)

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Energiavirasto (lisätietoja: Arto Manninen)
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (lisätietoja: Jaana Puhakainen)

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta (lisätietoja: Klaus Krokfors)

Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot

Palosuojelurahasto (lisätietoja: Klaus Krokfors)
Valtion televisio- ja radiorahasto (lisätietoja: Milla Tulokas)
Öljysuojarahasto (lisätietoja: Erja Kaskinen)

Kategoriat