Valtiontalouden tarkastusviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011–2014

Toiminta- ja taloussuunnitelma ohjaa vuoteen 2012 ulottuvan tarkastusviraston strategian toimeenpanoa sekä viraston voimavarojen käyttöä ja toiminnan suunnittelua ja kehittämistä suunnittelukaudella.

Kategoriat