Valtiontalouden tarkastusviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2012-2015

Suunnitelma sisältää talousarvioehdotuksen valmistelua varten määrärahalaskelmat seuraavalle neljän vuoden suunnittelukaudelle ja kokoaa yhteen määrärahalaskelmien mukaiset tulostavoitteet ja toimintasuunnitelmat. Toimintasuunnitelma näin perustelee talousarvioehdotuksen ja kertoo, mitä pyydettävillä määrärahoilla on tarkoitus saada aikaan. Toiminta- ja taloussuunnitelmalla ei ohjata tarkastusviraston sisäistä toimintaa. Eduskunnan talousarviopäätökset tai tarkastusviraston talousarviokehystä koskevat linjaukset ja niistä johtuvat toimenpidetarpeet viedään tarkastussuunnitelmaan.

Kategoriat