Tuottavuusohjelma oikeusministeriön hallinnonalalla

Tarkastusaineiston perusteella on arvioitavissa, että tuottavuusohjelman toimeenpano etenee pääosin suunnitelmien mukaisesti ministeriön kaikilla toimialoilla. Tarkastuksessa selvitettiin hallituksen vuosiksi 2007–2011 hyväksymän valtion tuottavuusohjelman toimeenpanoa oikeusministeriön hallinnonalalla. Ensinnäkin selvitettiin, millä tavalla toimeenpano on tapahtunut, ja toiseksi, luovatko ohjelman toteuttamiseksi valitut toimenpiteet edellytykset saavuttaa hallituksen tuottavuusohjelmassa asetetut tuottavuustavoitteet. Lisäksi haettiin vastausta kysymykseen siitä, millaisia vaikutuksia tuottavuusohjelman toteuttamisella on ollut hallinnonalan perustehtävien hoitamiseen.

Kategoriat