Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Tarkastusvirasto katsoo, että työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä antaa kokonaisuudessaan melko hyvät edellytykset hallinnonalan toiminnan tuloksellisuudelle ja vastuun toteamiselle. Tarkastuksen pääkysymys oli, miten hyvät edellytykset hallinnonalan ohjausjärjestelmä antaa toiminnan tuloksellisuudelle ja vastuun toteamiselle. Pääkysymys jaettiin edelleen viiteen osaan, jotka käsittelivät suunnittelua, johtamista, sisäistä valvontaa, raportointia sekä laskentatointa ja arviointijärjestelmiä. Tarkastuksen tarkoitus oli tuottaa tietoa ennen muuta ohjausjärjestelmän toimivuuden edellytyksistä, ei niinkään toiminnan tuloksellisuudesta.

Kategoriat