Jälkiseurantaraportti: Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö on ryhtynyt useissa kohdissa oikeansuuntaisiin toimenpiteisiin, mutta ohjausjärjestelmän toimivuuteen tullaan kiinnittämään huomiota myös jatkossa. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Jälkiseurannan perusteella työ- ja elinkeinoministeriö on jatkanut hallinnonalaohjausjärjestelmän kehittämistä ja useissa kohdissa toimenpiteitä on pidettävä oikeansuuntaisina ja riittävinä. Ministeriö on ryhtynyt toimenpiteisiin selkiinnyttääkseen strategista ja toiminnan tavanomaista suunnittelua.

Työ- ja elinkeinoministeriö on ryhtynyt myös suunnittelemaan hallinnonalansa toimintaa ja taloutta talousarviolain tarkoittamalla tavalla usean vuoden aikavälillä. Talousarvioesityksissä on aiempaa selkeämmin esitetty toiminnan vaikuttavuutta kuvaavia tavoitteita ja indikaattoreita, parhaiten tässä on toistaiseksi onnistuttu ministeriön selvityksessäänkin esimerkkinä esittämässä energiapolitiikassa.

Hallinnonalan resurssien kohdentamisen osalta ministeriön toimenpiteet ovat oikeansuuntaisia, mutta toimenpiteiden riittävyyteen tullaan kiinnittämään huomiota osana hallinnonalan jatkuvaa seurantaa.

Jälkiseurannan perusteella työ- ja elinkeinoministeriö on kehittänyt säädösvalmistelun johtamistaan kytkemällä lainsäädännön kartoittamisen kiinteämmin osaksi muuta suunnittelujärjestelmää lisäämällä johtamissopimuksiin säädösjohtamisen laatutavoitteita, valmistelemalla säädösjohtamisen resurssien joustavampaa kohdentamista sekä ottamalla käyttöön EU-säädöshankkeiden, erityisesti direktiivien, täytäntöönpanon seurannan.

Laskentatoimen hyväksikäytön ja kehittämisen osalta työ- ja elinkeinoministeriön toimenpiteet kohdistuvat Kieku-järjestelmän käyttöönoton valmisteluun.

Jälkiseurantaa ei ole tarpeen jatkaa, mutta tarkastusvirasto seuraa myös jatkossa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmän toimivuutta. Ohjausjärjestelmää ja sen osia tarkastetaan jatkossa osana normaalia tilintarkastusta sekä riskianalyysien ja tarkastussuunnittelun perusteella tarvittaessa erillisinä tuloksellisuustarkastuksina.

 

Kategoriat