Styrningssystemet på arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Revisionsverket anser, att styrningssystemet på arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde som helhet ger tämligen goda förutsättningar för en resultatrik verksamhet och konstaterande av ansvaret på förvaltningsområdet. Huvudfrågan vid revisionen var, hur goda förutsättningar styrningssystemet på förvaltningsområdet ger för en resultatrik verksamhet och konstaterande av ansvaret. Huvudfrågan uppdelades vidare på fem komponenter, som behandlade planering, ledning, intern övervakning, rapportering samt redovisning och utvärderingssystem. Syftet med revisionen var att alstra information framför allt om förutsättningarna för styrningssystemets funktionsduglighet, inte så mycket om verksamhetens resultat. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier