Työsuojeluvalvonta

Tarkastuksen perusteella työsuojeluvalvonta on kokonaisuutena hoidettu hyvin. Tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota toimintaympäristön rakenteellisiin muutoksiin ja siihen, että työsuojeluvalvonnan suuntaamisessa ei ole riittävästi hyödynnetty olemassa olevia tapaturma- ja rekisteritietoja. Myöskään sähköiseen palvelukanavaan liittyvät verkko- ja puhelinpalvelut eivät ole toimineet odotetulla tavalla. Työsuojeluhallinnon tuloksellisuutta arvioitiin tavoiteketjun sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojeluhallinnon välisen tulossopimuksen sisällön suhteen.

Kategoriat