Ulkoasiainministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Tarkastusvirasto katsoo, että ohjausjärjestelmän perusteet ja lähtökohdat ovat hyvät, mutta järjestelmän toimivuudessa on vielä kehittämistä. Erityisenä haasteena on tavoiteasetanta, joka ei helposti mahdollista tavoitteiden toteutumisen seurantaa.

Tarkastuksen kohteena oli ulkoasiainministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä. Ohjausjärjestelmä tarkoittaa niitä hallinnonalan johdon menettelyjä ja toimintatapoja, joiden avulla hallinnonalan johto pyrkii aikaansaamaan ja varmistamaan hallinnonalansa toiminnan tuloksellisuuden sekä raportoi siitä hallinnonalaa ohjaaville tahoille, erityisesti eduskunnalle. Tuloksellisuus tarkoittaa toiminnan kustannusten ja vaikutusten mahdollisimman hyvää suhdetta.

Tarkastuksen pääkysymyksenä oli, miten hyvät edellytykset hallinnonalan ohjausjärjestelmä antaa toiminnan tuloksellisuudelle ja vastuun toteamiselle. Pääkysymys jaettiin edelleen viiteen osaan, jotka käsittelivät suunnittelua, johtamista, laskentatointa ja arviointijärjestelmiä, sisäistä valvontaa sekä raportointia. Tarkastuksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa etenkin ohjausjärjestelmän toimivuuden edellytyksistä, ei niinkään toiminnan tuloksellisuudesta.

Vastauksena pääkysymykseen tarkastusvirasto katsoo, että ohjausjärjestelmän perusteet ja lähtökohdat ovat hyvät, mutta järjestelmän toimivuudessa on vielä kehittämistä. Erityisenä haasteena suunnittelulle, johtamiselle ja raportoinnille tarkastusvirasto pitää tavoiteasetantaa, joka ei helposti mahdollista tavoitteiden toteutumisen seurantaa.

 

Kategoriat