Jälkiseurantaraportti: Ulkoasiainministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Ulkoasiainministeriössä on ryhdytty useisiin suositusten mukaisiin tai suuntaisiin toimiin, mutta tavoiteasetannan epämääräisyys ja arviointimittareiden puuttuminen muodostavat yhä merkittävän haasteen. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Tarkastuksen (12/2013 Ulkoasianministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä) päähavainto oli, että ulkoasiainministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmän perusteet ja lähtökohdat ovat hyvät, mutta järjestelmän toimivuudessa on vielä kehittämistä.

Erityisenä haasteena suunnittelulle, johtamiselle ja raportoinnille pidettiin tavoiteasetantaa, joka ei helposti mahdollista tavoitteiden toteutumisen seurantaa.

Muut keskeiset havainnot koskivat muun muassa kehitysyhteistyömäärärahan jatkuvasti kasvavia siirtyviä eriä ja käyttämättömiä valtuuksia, tulosohjauksen ja -prosessien yhdenmukaisuuden ja vertailukelpoisuuden puutteita, tutkimustoiminnan organisoinnin ja koordinoinnin kehittämistarvetta sekä tutkimustoiminnan hankinta- ja valtionavustuskäytäntöjä.

Arvio jälkiseurannan perusteella on, että ulkoasiainministeriössä on ryhdytty useisiin kertomuksen suositusten ja kannanottojen mukaisiin tai suuntaisiin toimiin ohjausjärjestelmän edelleen kehittämiseksi.

Tavoiteasetannan epämääräisyys ja selkeiden arviointimittareiden puuttuminen muodostavat kuitenkin edelleen merkittävän haasteen toiminnan suunnittelulle, johtamiselle ja raportoinnille. Näiden osa-alueiden edelleen kehittäminen on tarpeellista.

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

 

Kategoriat