Vaalirahoitusvalvonnan kertomus vuoden 2012 presidentinvaaleissa

Kaikki ilmoitusvelvolliset eli ehdokkaan asettaneet puolueet jättivät vaalirahoitusilmoituksen, ja ilmoitukset toimitettiin määräajassa. Kertomuksessa käsitellään yleisesti vaalirahoituslain toimivuutta.

Pääasiallinen sisältö

Kaikki vuoden 2012 presidentinvaalien ilmoitusvelvolliset eli ehdokkaan asettaneet puolueet ovat jättäneet ehdokkaan vaalirahoituksesta annetussa laissa säädetyn vaalirahoitusilmoituksen. Kaikki vaalirahoitusilmoitukset toimitettiin määrärajassa.

Ilmoitusten käsittelyn ja tarkistusten yhteydessä tarkastusvirasto pyysi viittä ilmoitusvelvollista täydentämään tai korjaamaan tekemäänsä ilmoitusta. Korjaukset liittyivät tarkennustarpeisiin rahoituksen erittelytiedoissa.

Tarkastusvirasto pyysi kaikilta ilmoitusvelvollisilta selvityksiä vaalirahoitusilmoitusten oikeellisuudesta. Selvityspyyntöjen tavoitteena oli varmentaa vaalirahoitusilmoituksissa esitettyjä tietoja. Selvityksinä pyydettiin puolueiden sekä mahdollisten tukiyhdistysten presidentinvaalikampanjaan liittyviä kirjanpitotietoja. Selvityspyyntöjen perusteena ei ollut epäily vaalirahoitusilmoitusten oikeellisuudesta. Saadut selvitykset ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 15 kohdan nojalla salassa pidettäviä.

Tarkastusvirastolle ei tehty vuoden 2012 presidentinvaalien vaalirahoitusilmoituksiin liittyviä kanteluita.

Kertomuksessa käsitellään yleisesti vaalirahoituslain toimivuutta.

Ilmoitusten käsittelyn tai saatujen selvitysten ja täydennysten perusteella valtiontalouden tarkastusviraston tietoon ei ole tullut seikkoja, joiden perusteella tarkastusvirastolla olisi syytä epäillä vastaanottamisensa ilmoitusten oikeellisuutta.

 

Kategoriat