Vaalirahoitusvalvonnan kertomus vuoden 2017 kuntavaaleissa

Kaikki ilmoitusvelvolliset kahdeksaa lukuun ottamatta jättivät vaalirahoitusilmoituksen. VTV valvoo, että kaikki ilmoitusvelvolliset tekevät vaalirahoituslaissa säädetyt vaalikohtaiset ilmoitukset.

Pääasiallinen sisältö

Kaikki vuoden 2017 kuntavaalien ilmoitusvelvolliset ovat jättäneet lain tarkoittaman vaalirahoitusilmoituksen lukuun ottamatta kahdeksaa ilmoitusvelvollista. Vaalirahoitusilmoitusten oikeellisuudesta vastaa vaalirahoituslain perusteella aina ilmoitusvelvollinen.

Ilmoitusten käsittelyn, selvitysten ja tehtyjen täydennysten jälkeen Valtiontalouden tarkastusviraston tietoon ei ole tullut seikkoja, joiden perusteella tarkastusvirastolla olisi syytä epäillä vastaanottamiensa ilmoitusten oikeellisuutta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tähän mennessä velvoittanut yhteensä 40 ilmoitusvelvollista tekemään vaalirahoitusilmoituksensa sakon uhalla.

Tarkastusvirasto on pyrkinyt järjestämään vaalirahoitusvalvontajärjestelmän mahdollisimman ohjaavaksi. Ohjeistuksen lisäksi tarkastusviraston neuvontapalvelu on vastannut tarkastusvirastolle esitettyihin, vaalirahoitukseen ja vaalirahoitusilmoituksen jättämiseen liittyviin kysymyksiin.

 

Kategoriat

URN-tunniste

URN:NBN: vtv-k192017vp