Berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet år 2017

Alla de som var redovisningsskyldiga har med undantag för åtta lämnat redovisningen av valfinansieringen. VTV övervakar att alla redovisningsskyldiga gör de redovisningar som fastställs i lagen om kandidaters valfinansiering separat för varje val.

Huvudsaklig innehåll

Alla de som var redovisningsskyldiga vid kommunalvalet 2017 har med undantag för åtta redovisningsskyldiga lämnat den i lagen föreskrivna redovisningen av valfinansieringen. Enligt valfinansieringslagen är det alltid den redovisningsskyldige som svarar för redovisningens riktighet.

Efter behandlingen av redovisningarna samt efter de erhållna utredningarna och kompletteringarna har Statens revisionsverk inte tagit del av omständigheter som skulle ge revisionsverket anledning att ifrågasätta riktigheten av de inlämnade redovisningarna.

Till dags dato har Statens revisionsverk ålagt totalt 40 redovisningsskyldiga att lämna sin redovisning av valfinansieringen vid äventyr av vite.

Revisionsverket har strävat efter att bygga upp tillsynen över valfinansieringen till ett system som är så vägledande som möjligt. Revisionsverkets rådgivningstjänst har gett instruktioner samt svarat på frågor gällande valfinansieringen och redovisningen av valfinansieringen.

 

kategorier

URN

URN:NBN: vtv-B192017rd