Vaikuttavuustietojen raportointi opetusministeriön hallinnonalalla

Tekijä: Juhani Karvinen

Hallinnonala: Opetusministeriö

Valtiontalouden tarkastusvirasto selvitti hallituksen kertomuksessa valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2002 eduskunnalle annettujen vaikuttavuustietojen raportointia opetusministeriön hallinnonalalla.

Selvityksen voi tilata Valtiontalouden tarkastusvirastosta.

Kategoriat