Valot päällä Pohjolassa: Pohjoismainen sähköhuollon valmiusyhteistyö

Tarkastuksen perusteella Pohjoismaiden valmiussuunnittelua hallitsee pikemminkin kunkin maan kansallinen kuin pohjoismaisen sähköjärjestelmän kokonaisuutta painottava näkökulma. Suomen, Tanskan ja Norjan tarkastusvirastojen suorittamassa rinnakkaistarkastuksessa selvitettiin Pohjoismaiden välistä valmiusyhteistyötä kantaverkon laajamittaisten häiriötilanteiden selvittämiseksi ja vahinkojen tehokkaaksi korjaamiseksi. Osana tarkastusta selvitettiin myös kansallista sähköhuollon varautumista ja valmiussuunnittelua.

Kategoriat