Lamporna på i Norden - Det nordiska beredskapssamarbetet i elförsörjningen

På basis av revisionen domineras de nordiska ländernas beredskapsplanering snarare av ett nationellt perspektiv än ett som betonar det nordiska elsystemet som helhet. Vid den parallella revision som utfördes av revisionsverken i Finland, Danmark och Norge klarlades den nordiska beredskapen att samarbeta för att utreda omfattande störningar i stamnätet och effektivt reparera skador. Som en del av revisionen granskades också den nationella elförsörjningens beredskap och beredskapsplaner. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier