Valtion ja kansantalouden pääriskit

Valtiontalouden tarkastusvirasto on kartoittanut valtion- ja kansantalouden riskianalyysissä Suomen kansantalouden ja julkisen talouden riskejä, joiden hallinnassa onnistuminen on suomalaiselle yhteiskunnalle ja siten myös hallitukselle erityisen tärkeää.

Tarkastusvirasto arvioi olennaisuutta sekä suuntaa tarkastusta näiden riskien hallintaan ja kiinnittää hallituksen huomiota siihen, että finanssipolitiikan ja muun yhteiskuntapolitiikan sekä julkisen hallinnon strategisessa johtamisessa on tarpeen pyrkiä hallitsemaan erityisesti tässä mainittuja riskejä.

Tarkastusvirasto on tunnistanut riskianalyysissään kolme muutostrendiä, jotka kansantalouden näkökulmasta ovat merkittäviä riskejä julkiselle taloudella ja sen osana valtiontaloudelle. Ne ovat:

  1. Talouskasvun edellytykset heikkenevät

  2. Julkisen sektorin tulo- ja menokehityksessä on epäsuhta – kestävyysvaje

  3. Julkisen sektorin kokonaisuuden hallinta on vaikeutunut

 

Kategoriat