Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi 2015

Valtion- ja kansantalouden riskianalyysissä tunnistetaan valtion- ja kansantalouden tärkeimmät toimintaympäristömuutokset ja riskit, ja tunnistetaan valtiontalouden näkökulmasta olennaisimmat tarkastusteemat ja -kysymykset.

Valtiontalouden tarkastusvirasto vahvistaa valtion- ja kansantalouden riskianalyysin (valtion- ja kansantalouden riskianalyysi 2015) tarkastusviraston johtoryhmän (VTV-jory) puollettua sen hyväksymistä käytettäväksi viraston ja yksiköiden tarkastussuunnittelun perusteena.

Valtion- ja kansantalouden riskianalyysissä tunnistetaan valtion- ja kansantalouden tärkeimmät toimintaympäristömuutokset ja riskit. Valtion- ja kansantalouden riskianalyysin perusteella sekä tarkastusviraston strategiassa vahvistetuilla tarkastuksen suuntaamisperiaatteilla ja tarkastuslajikohtaisilla olennaisuuskriteereillä tunnistetaan valtiontalouden näkökulmasta olennaisimmat tarkastusteemat ja -kysymykset.

Tarkastusviraston strategian (VTV2020) ja tarkastusviraston tarkastusohjeiden yleisen osan ohjeiden mukaisesti valtion- ja kansantalouden riskianalyysi muodostaa lähtökohdan valtiontalouden tarkastusviraston tarkastussuunnitelman valmistelulle sekä tarkastuksen yksiköissä tarkempien riskianalyysien sekä tarkastusviraston tarkastussuunnitelmaa toimeenpanevien tarkastuksen yksiköiden suunnitelmien ja tarkastusprojektikohtaisten suunnitelmien laadinnalle.

Valtion- ja kansantalouden riskianalyysiin sisältyy

  1. tarkastettavuusanalyysi, jossa on arvioitu riskitasoa ja riskiin vaikuttavien toimien kuulumista tarkastusviraston tarkastus- ja valvontatoimivallan ja -mahdollisuuksien piiriin sekä sitä, ovatko riskialueet tarkastettavissa viraston toimivaltuuksien, osaamisen ja muiden resurssien näkökulmasta ja millä tarkastuslajilla riskit voidaan tarkastaa ja

  2. vaikuttavuusanalyysi, jossa arvioidaan, mitkä tarkastuslajit tai valvontamuodot voivat pureutua riskianalyysissä tunnistettuun ja tarkastettavissa olevaan riskiin.

Riskianalyysin toteutuksen lopputuloksesta ja riskianalyysiprosessin johtamisesta vastaa esittelijänä finanssipolitiikan valvonnan päällikkö, budjettivalvontapäällikkö, KTT Heidi Silvennoinen. Tarkastettavuus- ja vaikuttavuusanalyysin lopputuloksesta ja tarkastettavuusanalyysiprosessin johtamisesta vastaa esittelijänä johdon tuen apulaispäällikkö Nina Alatalo.

 

Kategoriat