Valtion määräysvallassa olevien osakeyhtiöiden toiminta vuonna 2003

Tekijä: Raija Virta

Valtiontalouden tarkastusvirasto selvitti valtion määräysvallassa olevien osakeyhtiöiden toiminnan menestyksellisyyttä vuosina 1999–2003. Selvityksessä on tarkasteltu yksittäisten konsernien ja yhtiöiden toiminnan tunnuslukujen kehitystä ja muodostettu niistä yksi valtionyhtiökonserni, jonka toimintaa on selvitetty vastaavalla tavalla.

Valtionyhtiökonsernin rakenne muuttui vuonna 2003 edellisvuotista vähemmän. Tunnusluvut olivat edellisvuotta hieman paremmat, kannattavuus parani ja maksuvalmius pysyi tyydyttävällä tasolla. Konsernin vakavaraisuus oli hyvä ja kokonaisvelkojen määrä laski. Kokonaisuudessaan valtionyhtiökonsernin kehitys vuosina 1999–2003 on ollut melko vakiintunutta.

Selvityksen voi tilata Valtiontalouden tarkastusvirastosta

Kategoriat