Valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen ohjaus ja hallinto

Tarkastusvirasto katsoo, että eduskunnalle ei ole annettu sellaisia tietoja, joiden perusteella olisi mahdollista muodostaa oikeaa ja riittävää kuvaa valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista. Tarkastusvirasto katsoo myös, että kokonaisuudessaan rahastotalouden ohjauksessa on parantamisen varaa. Tarkastuksen tavoitteena oli saada yleiskuva rahastojen toiminnasta kokoamalla kustakin rahastosta tiedot niiden tarkoituksesta, toiminnasta ja taloudesta sekä hallintorakenteesta ja ohjauksesta.

Kategoriat