Valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toiminta vuonna 2002

Hallinnonala: Useita

Tekijä: Raija Virta

Valtiontalouden tarkastusvirasto on selvittänyt valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toiminnan menestyksellisyyttä vuosina 1998-2002. Selvityksessä on tarkasteltu yksittäisten konsernien ja yhtiöiden toiminnan tunnuslukujen kehitystä ja muodostettu niistä yksi valtionyhtiökonserni, jonka toimintaa on selvitetty vastaavalla tavalla.

Valtionyhtiökonsernin rakenne muuttui huomattavasti vuonna 2002. Kokonaisuudessaan sen kehitys vuosina 1998-2002 on ollut melko vakiintunutta. Tunnusluvut olivat vuonna 2002 edellisvuotta hieman heikommat, mutta edelleen vertailuvuosien keskimääräisellä tasolla. Kannattavuus heikentyi hieman, mutta maksuvalmius pysyi tyydyttävällä tasolla. Konsernin vakavaraisuus oli hyvä ja suhteellinen velkaantuneisuus hieman edellisvuotta alempi.

Selvityksen voi tilata Valtiontalouden tarkastusvirastosta.

Kategoriat