Valtionhallinnon tilintarkastuskertomukset vuodelta 2020

VTV tarkastaa vuosittain valtion, ministeriöiden ja muiden virastojen tilinpäätökset ja antaa niistä tilintarkastuskertomukset. Tilintarkastuskertomukset vuodelta 2020 julkaistaan tällä sivulla.

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain valtion, ministeriöiden ja muiden tilinpäätösvelvollisten virastojen tilinpäätökset. Lisäksi VTV tarkastaa kolmen valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset. Yhteensä tarkastusvirasto antaa 66 tilintarkastuskertomusta vuodelta 2020. Julkaisemme kertomuksia tällä sivulla sitä mukaa kuin ne valmistuvat.

 

Valtion tilinpäätös

Valtion tilinpäätös (lisätietoja: Aila Aalto-Setälä)

Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin kanslia (lisätietoja: Pekka Ihalainen)

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia (lisätietoja: Mikki Paulamäki)

Oikeusministeriön hallinnonala

Oikeusministeriö (lisätietoja: Ilona Leinonen)
Oikeusrekisterikeskus (lisätietoja: Hanna Surakka)
Rikosseuraamuslaitos (lisätietoja: Pentti Pohja)
Syyttäjälaitos (lisätietoja: Erja Kaskinen)
Tuomioistuinlaitos (lisätietoja: Ilona Leinonen)
Ulosottolaitos (lisätietoja: Sari Pelli)

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (lisätietoja: Tanja Ekroos)
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (lisätietoja: Erja Kaskinen)
Sosiaali- ja terveysministeriö (lisätietoja: Johanna Kormu)
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta (lisätietoja: Jani Leinonen)
Säteilyturvakeskus (lisätietoja: Erja Kaskinen)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (lisätietoja: Ilona Leinonen)

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Ahvenanmaan valtionvirasto (lisätietoja: Pontus Londen)
Digi- ja väestötietovirasto (lisätietoja: Pentti Pohja)
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (lisätietoja: Pentti Pohja)
Rahoitusvakausvirasto (lisätietoja: Arto Manninen)
Tilastokeskus (lisätietoja: Pontus Londen)
Tulli (lisätietoja: Mika Limola)
Valtiokonttori (lisätietoja: Aila Aalto-Setälä)
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (lisätietoja: Anna-Marja Kari)
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (lisätietoja: Riku Stengård)
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori (lisätietoja: Mika Halme)
Valtiovarainministeriö (lisätietoja: Aila Aalto-Setälä)
Verohallinto (lisätietoja: Pekka Ihalainen)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Ilmatieteen laitos (lisätietoja: Arto Manninen)
Liikenne- ja viestintäministeriö (lisätietoja: Christa Laurila)
Liikenne- ja viestintävirasto (lisätietoja: Tiina Riihilahti-Jylhä)
Väylävirasto (lisätietoja: Milla Vilkki)

Sisäministeriön hallinnonala

Hätäkeskuslaitos (lisätietoja: Mika Limola)
Maahanmuuttovirasto (lisätietoja: Sari Pelli)
Pelastusopisto (lisätietoja: Mika Limola)
Poliisihallitus (lisätietoja: Arto Manninen)
Rajavartiolaitos (lisätietoja: Arto Manninen)
Sisäministeriö (lisätietoja: Mika Limola)
Suojelupoliisi (lisätietoja: Mika Limola)

Ympäristöministeriön hallinnonala

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (lisätietoja: Pentti Pohja)
Suomen ympäristökeskus (lisätietoja: Susanna Falck)
Ympäristöministeriö (lisätietoja: Susanna Falck)

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (lisätietoja: Tea Grönlund)
Energiavirasto (lisätietoja: Arto Manninen)
Geologian tutkimuskeskus (lisätietoja: Jani Leinonen)
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland (lisätietoja: Mari Brusila)
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (lisätietoja: Pentti Pohja)
Patentti- ja rekisterihallitus (lisätietoja: Sari Pelli)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (lisätietoja: Mika Limola)
Työ- ja elinkeinoministeriö (lisätietoja: Mari Brusila)

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Luonnonvarakeskus (lisätietoja: Tanja Ekroos)
Maa- ja metsätalousministeriö (lisätietoja: Susanna Falck)
Maanmittauslaitos (lisätietoja: Pasi Tervasmäki)
Ruokavirasto (lisätietoja: Mari Brusila)

Puolustusministeriön hallinnonala

Puolustushallinnon rakennuslaitos (lisätietoja: Mika Limola)
Puolustusministeriö (lisätietoja: Pasi Tervasmäki)
Puolustusvoimat (lisätietoja: Pasi Tervasmäki)

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Kansallisarkisto (lisätietoja: Anna-Marja Kari)
Museovirasto (lisätietoja: Pentti Pohja)
Opetushallitus (lisätietoja: Johanna Kormu)
Opetus- ja kulttuuriministeriö (lisätietoja: Jaana Puhakainen)
Suomen Akatemia (lisätietoja: Jaana Puhakainen)
Suomenlinnan hoitokunta (lisätietoja: Anna-Marja Kari)

Ulkoministeriö

Ulkoministeriö (lisätietoja: Tanja Ekroos)

Talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot

Palosuojelurahasto (lisätietoja: Timo Kerttula)
Valtion televisio- ja radiorahasto (lisätietoja: Tanja Ekroos)
Öljysuojarahasto (lisätietoja: Erja Kaskinen)

Liitetiedostot

pdf

Öljysuojarahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

124.57 kb

pdf

Palosuojelurahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

107.2 kb

pdf

Valtion televisio- ja radiorahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

119.06 kb

pdf

Syyttäjälaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

123.79 kb

pdf

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

123.84 kb

pdf

Rahoitusvakausviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

123.45 kb

pdf

Ahvenanmaan valtionviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

142.84 kb

pdf

Ilmatieteen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

123.85 kb

pdf

Hätäkeskuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

123.56 kb

pdf

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

126.55 kb

pdf

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

130.67 kb

pdf

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

124.31 kb

pdf

Energiaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

124.22 kb

pdf

Tilastokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

121.92 kb

pdf

Luonnonvarakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

122.57 kb

pdf

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

122.68 kb

pdf

Opetushallituksen tilintarkastuskertomus 2020

125.87 kb

pdf

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tilintarkastuskertomus 2020

122.06 kb

pdf

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tilintarkastuskertomus 2020

125.48 kb

pdf

Säteilyturvakeskuksen tilintarkastuskertomus 2020

122.32 kb

pdf

Rikosseuraamuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

121.99 kb

pdf

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

123.15 kb

pdf

Geologian tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

130.82 kb

pdf

Maahanmuuttoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

127.71 kb

pdf

Ulosottolaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

123.61 kb

pdf

Suomen ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

123.14 kb

pdf

Museoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

121.59 kb

pdf

Rajavartiolaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

124.07 kb

pdf

Tullin tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

121.79 kb

pdf

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

125.08 kb

pdf

Pelastusopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

124.51 kb

pdf

Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

139.24 kb

pdf

Ympäristöministeriön tilintarkastus vuodelta 2020

122.7 kb

pdf

Verohallinnon tilintarkastus vuodelta 2020

122.01 kb

pdf

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

126.61 kb

pdf

Tasavallan presidentin kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

122.42 kb

pdf

Sosiaali- ja terveysministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

122.92 kb

pdf

Poliisihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

130.3 kb

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

122.21 kb

pdf

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

122.05 kb

pdf

Suomenlinnan hoitokunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

123.19 kb

pdf

Digi- ja väestötietoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

124.85 kb

pdf

Väyläviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

127.16 kb

pdf

Valtioneuvoston kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

124.57 kb

pdf

Sisäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

122.43 kb

pdf

Suojelupoliisin tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

122.32 kb

pdf

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

123.97 kb

pdf

Ruokaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

122.57 kb

pdf

Suomen Akatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

133.13 kb

pdf

Ulkoministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

128.57 kb

pdf

Liikenne- ja viestintäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

123.31 kb

pdf

Puolustusvoimien tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

127.1 kb

pdf

Oikeusrekisterikeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

123.46 kb

pdf

Valtiokonttorin tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

121.91 kb

pdf

Valtiovarainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

129.73 kb

pdf

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

125.75 kb

pdf

Oikeusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

123.47 kb

pdf

Työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

125.38 kb

pdf

Kansallisarkiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

126.24 kb

pdf

Maanmittauslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

123.28 kb

pdf

Liikenne- ja viestintäviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

122.17 kb

pdf

Tuomioistuinlaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

134.21 kb

pdf

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

132.07 kb

pdf

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

127.37 kb

pdf

Puolustusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

122.61 kb

pdf

Valtion tilinpäätöksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

146.82 kb 12.05.2021
Kategoriat