Valtionhallinnon tilintarkastuskertomukset vuodelta 2020

VTV tarkastaa vuosittain valtion, ministeriöiden ja muiden virastojen tilinpäätökset ja antaa niistä tilintarkastuskertomukset. Tilintarkastuskertomukset vuodelta 2020 julkaistaan tällä sivulla.

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain valtion, ministeriöiden ja muiden tilinpäätösvelvollisten virastojen tilinpäätökset. Lisäksi VTV tarkastaa kolmen valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset. Yhteensä tarkastusvirasto antaa 66 tilintarkastuskertomusta vuodelta 2020. Julkaisemme kertomuksia tällä sivulla sitä mukaa kuin ne valmistuvat.

Oikeusministeriön hallinnonala

Syyttäjälaitos (lisätietoja: Erja Kaskinen)

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta (lisätietoja: Jani Leinonen)
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (lisätietoja: Tanja Ekroos)

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Ahvenanmaan valtionvirasto (lisätietoja: Pontus Londen)
Rahoitusvakausvirasto (lisätietoja: Arto Manninen)
Tilastokeskus (lisätietoja: Pontus Londen)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Ilmatieteen laitos (lisätietoja: Arto Manninen)

Sisäministeriön hallinnonala

Hätäkeskuslaitos (lisätietoja: Mika Limola)

Ympäristöministeriön hallinnonala

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (lisätietoja: Pentti Pohja)

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (lisätietoja: Pentti Pohja)
Energiavirasto (lisätietoja: Arto Manninen)

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Luonnonvarakeskus (lisätietoja: Tanja Ekroos)

Puolustusministeriön hallinnonala

Puolustushallinnon rakennuslaitos (lisätietoja: Mika Limola)

Talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot

Palosuojelurahasto (lisätietoja: Timo Kerttula)
Valtion televisio- ja radiorahasto (lisätietoja: Tanja Ekroos)
Öljysuojarahasto (lisätietoja: Erja Kaskinen)

Kategoriat