Valtionhallinnon tilintarkastuskertomukset vuodelta 2021

VTV tarkastaa vuosittain valtion, ministeriöiden ja muiden virastojen tilinpäätökset ja antaa niistä tilintarkastuskertomukset. Tilintarkastuskertomukset vuodelta 2021 julkaistaan tällä sivulla.

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain valtion, ministeriöiden ja muiden tilinpäätösvelvollisten virastojen tilinpäätökset. Lisäksi VTV tarkastaa kolmen valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset. Yhteensä tarkastusvirasto antaa 65 tilintarkastuskertomusta vuodelta 2021. Julkaisemme kertomuksia tällä sivulla sitä mukaa kuin ne valmistuvat.

Valtion tilinpäätös

Valtion tilipäätös (lisätietoja: Aila Aalto-Setälä)

Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin kanslia (lisätietoja: Riku Stengård)

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia (lisätietoja: Mikki Paulamäki)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Ilmatieteen laitos (lisätietoja: Arto Manninen)
Liikenne- ja viestintäministeriö (lisätietoja: Mia Huhta-Keskinen)
Liikenne- ja viestintävirasto (lisätietoja: Tiina Riihilahti-Jylhä)
Väylävirasto (lisätietoja: Milla Vilkki)

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Luonnonvarakeskus (lisätietoja: Tanja Ekroos)
Maa- ja metsätalousministeriö (lisätietoja: Susanna Falck)
Maanmittauslaitos (lisätietoja: Pasi Tervasmäki)
Ruokavirasto (lisätietoja: Mari Brusila)

Oikeusministeriön hallinnonala

Oikeusministeriö (lisätietoja: Pentti Pohja)
Oikeusrekisterikeskus (lisätietoja: Hanna Surakka)
Rikosseuraamuslaitos (lisätietoja: Pentti Pohja)
Syyttäjälaitos (lisätietoja: Mika Halme)
Tuomioistuinlaitos (lisätietoja: Ilona Leinonen)
Ulosottolaitos (lisätietoja: Sari Pelli)

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Kansallisarkisto (lisätietoja: Mika Halme)
Museovirasto (lisätietoja: Pentti Pohja)
Opetushallitus (lisätietoja: Johanna Kormu)
Opetus- ja kulttuuriministeriö (lisätietoja: Jaana Puhakainen)
Suomen Akatemia (lisätietoja: Jaana Puhakainen)
Suomenlinnan hoitokunta (lisätietoja: Anna-Marja Kari)

Puolustusministeriön hallinnonala

Puolustusministeriö (lisätietoja: Pasi Tervasmäki)
Puolustusvoimat (lisätietoja: Pasi Tervasmäki)

Sisäministeriön hallinnonala

Hätäkeskuslaitos (lisätietoja: Mika Limola)
Maahanmuuttovirasto (lisätietoja: Mika Limola)
Pelastusopisto (lisätietoja: Mika Limola)
Poliisihallitus (lisätietoja: Arto Manninen)
Rajavartiolaitos (lisätietoja: Arto Manninen)
Sisäministeriö (lisätietoja: Mika Limola)
Suojelupoliisi (lisätietoja: Mika Limola)

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (lisätietoja: Anu Rinkinen)
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (lisätietoja: Anu Rinkinen)
Sosiaali- ja terveysministeriö (lisätietoja: Johanna Kormu)
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta (lisätietoja: Jani Leinonen)
Säteilyturvakeskus (lisätietoja: Anu Rinkinen)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (lisätietoja: Ilona Leinonen)

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (lisätietoja: Minna Tyrväinen)
Energiavirasto (lisätietoja: Arto Manninen)
Geologian tutkimuskeskus (lisätietoja: Jani Leinonen)
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland (lisätietoja: Minna Tyrväinen)
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (lisätietoja: Pentti Pohja)
Patentti- ja rekisterihallitus (lisätietoja: Sari Pelli)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (lisätietoja: Mika Limola)
Työ- ja elinkeinoministeriö (lisätietoja: Mari Brusila)

Ulkoministeriö

Ulkoministeriö (lisätietoja: Tanja Ekroos)

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Ahvenanmaan valtionvirasto (lisätietoja: Pontus Londen)
Digi- ja väestötietovirasto (lisätietoja: Pentti Pohja)
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (lisätietoja: Juhani Räsänen)
Rahoitusvakausvirasto (lisätietoja: Arto Manninen)
Tilastokeskus (lisätietoja: Pontus Londen)
Tulli (lisätietoja: Mika Limola)
Valtiokonttori (lisätietoja: Aila Aalto-Setälä)
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (lisätietoja: Anna-Marja Kari)
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (lisätietoja: Ilona Leinonen)
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori (lisätietoja: Mika Halme)
Valtiovarainministeriö (lisätietoja: Aila Aalto-Setälä)
Verohallinto (lisätietoja: Olli Piiroinen)

Ympäristöministeriön hallinnonala

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (lisätietoja: Pentti Pohja)
Suomen ympäristökeskus (lisätietoja: Susanna Falck)
Ympäristöministeriö (lisätietoja: Susanna Falck)

Talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot

Palosuojelurahasto (lisätietoja: Timo Kerttula)
Valtion televisio- ja radiorahasto (lisätietoja: Timo Kerttula)
Öljysuojarahasto (lisätietoja: Jani Leinonen)

Liitetiedostot

pdf

Palosuojelurahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

122.16 kb

pdf

Valtion televisio- ja radiorahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

120.41 kb

pdf

Öljysuojarahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

123.33 kb

pdf

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

126.64 kb

pdf

Kilpailu-ja kuluttajaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

127.08 kb

pdf

Syyttäjälaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

112.39 kb

pdf

Rahoitusvakausviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

123.73 kb

pdf

Energiaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

127.65 kb

pdf

Kansallisarkiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

124.61 kb

pdf

Ilmatieteen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

125.34 kb

pdf

Hätäkeskuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

127.71 kb

pdf

Museoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

124.83 kb

pdf

Geologian tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

128.2 kb

pdf

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

127.03 kb

pdf

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

127.73 kb

pdf

Tilastokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

124.56 kb

pdf

Opetushallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

134.18 kb

pdf

Pelastusopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

124.87 kb

pdf

Rajavartiolaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

125.51 kb

pdf

Ahvenanmaan valtionviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

151.71 kb

pdf

Luonnonvarakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

125.67 kb

pdf

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

129.3 kb

pdf

Suomenlinnan hoitokunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

125.42 kb

pdf

Säteilyturvakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

125.06 kb

pdf

Sosiaali- ja terveysministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

128.84 kb

pdf

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

126.58 kb

pdf

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

127.73 kb

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

124.96 kb

pdf

Maanmittauslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

125.7 kb

pdf

Suojelupoliisin tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

124.82 kb

pdf

Digi- ja väestötietoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

136.1 kb

pdf

Oikeusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

130.43 kb

pdf

Suomen ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

129.27 kb

pdf

Ulosottolaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

131.39 kb

pdf

Rikosseuraamuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

129.07 kb

pdf

Verohallinnon tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

129.67 kb

pdf

Valtioneuvoston kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

130.84 kb

pdf

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

130.82 kb

pdf

Poliisihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

134.36 kb

pdf

Suomen Akatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

132.58 kb

pdf

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

135.44 kb

pdf

Sisäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

126.64 kb

pdf

Ruokaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

130.37 kb

pdf

Tuomioistuinlaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

125.99 kb

pdf

Puolustusvoimien tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

125.28 kb

pdf

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

126.78 kb

pdf

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

132.51 kb

pdf

Valtiokonttorin tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

128.86 kb

pdf

Tasavallan presidentin kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

125.99 kb

pdf

Väyläviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

136.48 kb

pdf

Oikeusrekisterikeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

128.81 kb

pdf

Työ- ja elinkeinoministeriö tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

133.17 kb

pdf

Liikenne- ja viestintäviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

127.81 kb

pdf

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

130.8 kb

pdf

Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

127.97 kb

pdf

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

134.26 kb

pdf

Ulkoministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

128.64 kb

pdf

Puolustusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

128.9 kb

pdf

Ympäristöministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

130.52 kb

pdf

Valtiovarainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

130.56 kb

pdf

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

130.36 kb

pdf

Liikenne- ja viestintäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

127.18 kb

pdf

Maahanmuuttoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

129.19 kb

pdf

Tullin tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

128.39 kb

pdf

Valtion tilinpäätöksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

137.78 kb
Kategoriat