Valtionhallinnon tilintarkastuskertomukset vuodelta 2022

VTV tarkastaa vuosittain valtion, ministeriöiden ja muiden virastojen tilinpäätökset ja antaa niistä tilintarkastuskertomukset. Tilintarkastuskertomukset vuodelta 2022 julkaistaan tällä sivulla.

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain valtion, ministeriöiden ja muiden tilinpäätösvelvollisten virastojen tilinpäätökset. Lisäksi VTV tarkastaa kolmen valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset. Yhteensä tarkastusvirasto antaa 65 tilintarkastuskertomusta vuodelta 2022. Julkaisemme kertomuksia tällä sivulla sitä mukaa kuin ne valmistuvat.

Valtion tilinpäätös

Valtion tilinpäätös  (lisätietoja: Susanna Falck)

Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin kanslia (lisätietoja: Riku Stengård)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Ilmatieteen laitos (lisätietoja: Arto Manninen)
Liikenne- ja viestintäministeriö (lisätietoja: Mia Huhta-Keskinen)
Liikenne- ja viestintävirasto (lisätietoja: Tiina Riihilahti-Jylhä)
Väylävirasto (lisätietoja: Vilkki Milla)

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Luonnonvarakeskus (lisätietoja: Elina Rautavalta)
Maa- ja metsätalousministeriö (lisätietoja: Susanna Falck)
Maanmittauslaitos (lisätietoja: Pasi Tervasmäki)
Ruokavirasto (lisätietoja: Mari Brusila)

Oikeusministeriön hallinnonala

Oikeusministeriö (lisätietoja: Samuel Mustonen)
Oikeusrekisterikeskus (lisätietoja: Hanna Surakka)
Rikosseuraamuslaitos (lisätietoja: Carl Nybergh)
Syyttäjälaitos (lisätietoja: Mika Halme)
Tuomioistuinlaitos (lisätietoja: Ilona Leinonen)
Ulosottovirasto (lisätietoja: Mika Limola)

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Kansallisarkisto (lisätietoja: Mika Halme)
Museovirasto (lisätietoja: Samuel Mustonen)
Opetushallitus (lisätietoja: Johanna Kormu)
Opetus- ja kulttuuriministeriö (lisätietoja: Jaana Puhakainen)
Suomen Akatemia (lisätietoja: Jaana Puhakainen)
Suomenlinnan hoitokunta (lisätietoja: Elina Rautavalta)

Puolustusministeriön hallinnonala

Puolustusministeriö (lisätietoja: Pasi Tervasmäki)
Puolustusvoimat (lisätietoja: Pasi Tervasmäki)

Sisäministeriön hallinnonala

Hätäkeskuslaitos (lisätietoja: Mika Limola)
Maahanmuuttovirasto (lisätietoja: Arto Manninen)
Pelastusopisto (lisätietoja: Mika Limola)
Poliisihallitus (lisätietoja: Annukka Kotala)
Rajavartiolaitos (lisätietoja: Arto Manninen)
Sisäministeriö (lisätietoja: Mika Limola)
Suojelupoliisi (lisätietoja: Mika Limola)

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (lisätietoja: Isa Lempinen)
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (lisätietoja: Isa Lempinen)
Sosiaali- ja terveysministeriö (lisätietoja: Johanna Kormu)
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta (lisätietoja: Jani Leinonen)
Säteilyturvakeskus (lisätietoja: Isa Lempinen)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (lisätietoja: Ilona Leinonen)

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

ELY-keskus ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (lisätietoja: Laura Hyvönen)
Energiavirasto (lisätietoja: Arto Manninen)
Geologian tutkimuskeskus (lisätietoja: Jani Leinonen)
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland (lisätietoja: Minna Tyrväinen)
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (lisätietoja: Samuel Mustonen)
Patentti- ja rekisterihallitus (lisätietoja: Carl Nybergh)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (lisätietoja: Isa Lempinen)
Työ- ja elinkeinoministeriö (lisätietoja: Mari Brusila)

Ulkoministeriön hallinnonala

Ulkoministeriö (lisätietoja: Ekroos Tanja)

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia (lisätietoja: Mikki Paulamäki)

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Ahvenanmaan valtionvirasto (lisätietoja: Pontus Londen)
Digi- ja väestötietovirasto (lisätietoja: Carl Nybergh)
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (lisätietoja: Tanja Ekroos)
Rahoitusvakausvirasto
(lisätietoja: Arto Manninen)
Tilastokeskus (lisätietoja: Elina Rautavalta)
Tulli (lisätietoja: Mika Limola)
Valtiokonttori (lisätietoja: Pauliina Taavitsainen)
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (lisätietoja: Maarit Laatikainen)
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (lisätietoja: Carl Nybergh)
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori (lisätietoja: Mika Halme)
Valtiovarainministeriö (lisätietoja: Pauliina Taavitsainen)
Verohallinto (lisätietoja: Olli Piiroinen)

Ympäristöministeriön hallinnonala

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (lisätietoja: Samuel Mustonen)
Suomen ympäristökeskus (lisätietoja: Annukka Kotala)
Ympäristöministeriö (lisätietoja: Laura Hyvönen)

Talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot

Palosuojelurahasto (lisätietoja: Timo Kerttula)
Valtion televisio- ja radiorahasto (lisätietoja: Timo Kerttula)
Öljysuojarahasto (lisätietoja: Jani Leinonen)

Liitetiedostot

pdf

Öljysuojarahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

119.06 kb

pdf

Palosuojelurahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

117.91 kb

pdf

Valtion televisio- ja radiorahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

119.96 kb

pdf

Suomenlinnan hoitokunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

129.82 kb

pdf

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

124.21 kb

pdf

Tilastokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

122.26 kb

pdf

Luonnonvarakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

123.15 kb

pdf

Energiaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

126.35 kb

pdf

Syyttäjälaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

123.66 kb

pdf

Tullin tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

123.34 kb

pdf

Ilmatieteen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

126.12 kb

pdf

Kansallisarkiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

125.97 kb

pdf

Opetushallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

127.35 kb

pdf

Ulosottoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

127.17 kb

pdf

Rahoitusvakausviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

124.59 kb

pdf

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

132.53 kb

pdf

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

132.57 kb

pdf

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

126.54 kb

pdf

Pelastusopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

126.37 kb

pdf

Ulkoministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

123.58 kb

pdf

Suomen Akatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

133.36 kb

pdf

Valtioneuvoston kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

155.03 kb

pdf

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

126.9 kb

pdf

Rajavartiolaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

127.1 kb

pdf

Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

145.04 kb

pdf

Ahvenanmaan valtionviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

173.84 kb

pdf

Geologian tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

129.06 kb

pdf

Säteilyturvakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

125.54 kb

pdf

Sosiaali- ja terveysministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

142 kb

pdf

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

128.36 kb

pdf

Verohallinnon tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

128.05 kb

pdf

Rikosseuraamuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

153.32 kb

pdf

Hätäkeskuslaitoksen tilintarkastus vuodelta 2022

147.53 kb

pdf

Puolustusvoimien tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

144.31 kb

pdf

Suojelupoliisin tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

145.18 kb

pdf

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

144.81 kb

pdf

Valtiokonttorin tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

145.75 kb

pdf

Puolustusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

142.75 kb

pdf

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

146.08 kb

pdf

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

144.27 kb

pdf

Ruokaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

147.29 kb

pdf

Oikeusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

134.56 kb

pdf

Maanmittauslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

126.55 kb

pdf

Poliisihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

148.2 kb

pdf

Museoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

142.24 kb

pdf

Ympäristöministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

147.52 kb

pdf

Väyläviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

130.44 kb

pdf

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

150.78 kb

pdf

Digi- ja väestöviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

154.28 kb

pdf

Maahanmuuttoviraston tilintarkastus vuodelta 2022

149.98 kb

pdf

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

175.51 kb

pdf

Suomen ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

143.42 kb

pdf

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

157.51 kb

pdf

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

151.38 kb

pdf

Oikeusrekisterikeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

146.64 kb

pdf

Tuomioistuinlaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

146.51 kb

pdf

Tasavallan presidentin kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

144.96 kb

pdf

Liikenne- ja viestintäviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

151.52 kb

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

144.76 kb

pdf

Työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

149.42 kb

pdf

Liikenne- ja viestintäministeriön tilintarkastuskertomus 2022

144.54 kb

pdf

Valtiovarainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

136.44 kb

pdf

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

167.61 kb

pdf

Sisäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

144.07 kb

pdf

Valtion tilinpäätöksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

184.48 kb
Kategoriat