Valtiontalouden tarkastusviraston strategia vuosille 2010–2012

Valtiontalouden tarkastusviraston strategia on suunnitteluasiakirja, joka sisältää linjaukset toiminnan ja sen kehittämisen painopisteistä sekä toiminnan tavoitteista ja päämääristä kyseisinä vuosina. Strategia sisältää linjaukset tarkastusten kohdentamisesta sekä tarkastus-, valvonta- ja asiantuntijatoiminnan päämääristä, tavoitteista ja kehittämisestä.

Kategoriat