Viennin rahoitus

Valtion vastuut viennin rahoituksessa ovat kasvaneet nopeasti. Luototuksen siirryttyä Finnveran vastuulle valtion vastuiden määrä ei enää ilmene suoraan talousarviosta, jolloin riskinä on läpinäkyvyyden vaarantuminen ja valtion kokonaisvastuiden hämärtyminen. Lisäksi suomalaisen intressin määrittely on tapauskohtaista, ja Finnveran ulkoinen tarkastus ollut puutteellista. Tarkastus kohdistui valtion rooliin viennin rahoittamisessa sekä toiminnan ohjaamisen ja valvonnan järjestämiseen.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-281-7