Exportfinansiering

Statens roll i exportfinansieringen har ökat snabbt. Transparensen kan äventyra och totalbeloppet av statens förbindelser fördunkla när förbindelsernas belopp framgår inte längre av budgeten, Revisionen inriktades på statens roll i exportfinansieringen samt på hur verksamheten styrs och övervakas.

kategorier

URN

URN:ISBN:978-952-499-281-7