Ympäristöministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Ympäristöministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä antaa verrattain hyvät edellytykset tuloksellisuudelle. Tarkastuksessa arvioitiin hallinnonalan ohjausjärjestelmää, jolla tarkoitetaan johdon toimintatapoja ja järjestelmiä, joiden avulla johto pyrkii aikaansaamaan tuloksellisuuden. Hallinnonalan ohjausjärjestelmään sisältyy myös tiedon välittäminen hallinnonalaa ohjaaville tahoille.

Kategoriat