Styrningssystemet på miljöministeriets förvaltningsområde

Som helhet bedömt ger styrningssystemet på miljöministeriets förvaltningsområde jämförelsevis goda förutsättningar för resultat av verksamheten och kons taterande av ansvar. Föremål för revisionen var styrningssystemet på miljöministeriets förvaltningsområde. Med styrningssystem avses förvaltningsområdets lednings verksamhetssätt och de system, med hjälp av vilka ledningen går in för att åstadkomma och säkerställa resultat på sitt förvaltningsområde. I styrningssystemet på förvaltningsområdet ingår också att förmedla information till de instanser som styr förvaltningsområdet. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier