Politiska beslut ska tas utifrån en realistisk människosyn

Mångsidig information om hur politiska åtgärder påverkar människors beteende behövs som stöd för beslutsfattandet. Beteendeekonomi är en inriktning som kompletterar bilden av den rationella aktör som förekommer i olika ekonomiska modeller. Omfattande och fördomsfri insamling av data om policyåtgärders incitamentsverkan på individnivå underlättar infriandet av samhälleliga mål.

kategorier