En tredjedel av kandidaterna i Europaparlamentsvalet har redovisat sin valfinansiering

Liberalpartiet och Vänsterförbundet är de enda partier där alla kandidater i Europaparlamentsvalet har gjort förhandsredovisningar.

Förhandsröstningen vid Europaparlamentsvalet inleds i morgon onsdagen den 29 maj. Kandidaterna i Europaparlamentsvalet har kunnat lämna in en förhandsredovisning av sin valfinansiering från och med den 10 maj. 34 procent av kandidaterna har redan lämnat förhandsuppgifter om sin valfinansiering.

Antalet kandidater i Europaparlamentsvalet är 232. Av dem hade 79 lämnat in en frivillig förhandsredovisning före tisdagsmorgonen med information om valkampanjens storlek och finansieringskällorna. Redovisningarna kan göras och läsas i Statens revisionsverks webbtjänst vaalirahoitus.fi.

”Ju tidigare förhandsredovisningen lämnas in, desto bättre tjänar den den öppna förvaltningen, demokratin och väljarna. Varje kandidat kan bidra till att göra valfinansieringen transparent”, påminner Pontus Londen, ledande redovisningsrevisor vid revisionsverket.

Information om hur många förhandsredovisningar som hittills har gjorts i de olika partierna finns i vidstående tabell. Förhandsredovisningar kan lämnas in till och med lördagen den 8 juni kl. 23.59. Valdagen är söndagen den 9 juni.

Efter valet ska alla ledamöter och ersättare som valts till Europaparlamentet enligt lagen lämna in den egentliga redovisningen av valfinansieringen.

Parti

Kandidater

Gjorda förhandsredovisningar, st.

Gjorda förhandsredovisningar, %

Centern i Finland

20

5

25 %

Finlands Kommunistiska Parti

20

8

40 %

Finlands Socialdemokra­tiska Parti

20

1

5 %

Gröna förbundet

20

10

50 %

Kristdemokraterna i Finland (KD)

10

2

20 %

Liberalpartiet – Frihet att välja

20

20

100 %

Rörelse Nu

10

0

0 %

Samlingspartiet

20

0

0%

Sannfinländarna

20

10

50 %

Svenska folkpartiet i Finland

20

0

0 %

Totuuspuolue

1

0

0 %

Vapauden liitto

20

0

0 %

Vänsterförbundet

20

20

100 %

Öppna Partiet

11

3

27 %

kategorier