Öppenhetsregistret har tagits i bruk – påverkan på beslutsfattandet synliggörs i högre grad i fortsättningen

Organisationer som bedriver påverkanskommunikation måste nu registrera sig i det nationella öppenhetsregistret.

Öppenhetsregistret har idag tagits i bruk i Finland. Organisationer som bedriver yrkesmässig påverkanskommunikation och rådgivning inom påverkanskommunikation som riktar sig mot riksdagen och ministerierna registrerar sig i öppenhetsregistret från och med den 1 januari 2024.

Uppgifterna i registret är i huvudsak offentliga och kan läsas av medborgare, forskare och redaktörer på adressen oppenhetsregister.fi. Från och med den 1 januari 2024 kan man bläddra i registreringsanmälningarna i webbtjänsten allteftersom organisationerna gör dem.

“Som namnet antyder ger öppenhetsregistret insyn i det politiska beslutsfattandet och stödjer demokratin. Organisationerna ska själva ta reda på om deras verksamhet omfattas av anmälningsskyldigheten”, påminner Sami Yläoutinen, generaldirektör för Statens revisionsverk, som är registermyndighet.

Öppenhetsregistret, som också kallas för lobbyist- eller lobbningsregistret, synliggör påverkanskommunikation inom beslutsfattandet, som bedrivs utanför officiella arbetsgrupper och höranden, såsom remissbehandlingar och utskottshöranden. Målet för registret är också att bekämpa osaklig påverkan på aktörer på statsnivå.

“Det finländska lobbningsfältet förbinder sig att fullgöra skyldigheterna enligt lagen om öppenhetsregistret. Öppen kontakt med beslutsfattarna och tillgång till mångsidig information är viktiga frågor med tanke på demokratin. Öppenhetsregistret signalerar att lobbning är en godtagbar del av lagberedningen och beslutsfattandet”, säger Tuomo Yli-Huttula, ordförande för delegationen för öppenhetsregistret och chef för Finanssiala ry.

I fortsättningen samlas också verksamhetsanmälningar in från de registrerade organisationerna med ett halvt års mellanrum. Verksamhetsanmälningarna synliggör påverkanskommunikationen. De första verksamhetsanmälningarna kan göras och läsas från och med den 1 juli 2024.

Finlands öppenhetsregister är det första öppenhetsregistret i Norden och det bereddes under de två föregående regeringsperioderna. Lagen om öppenhetsregistret godkändes våren 2023, webbplatsen öppnades hösten 2023 och registreringen inleddes den 1 januari 2024.

Oppenhetsregister.fi

kategorier