De nordiska revisionsverkens generaldirektörer sammanträder i Helsingfors 4–5.10.

Representanter för de nordiska revisionsverken utbyter erfarenheter och skapar en lägesbild av aktuella statsekonomiska revisionsfrågor.

Representanter från Färöarnas, Islands, Norges, Sveriges, Finlands och Danmarks revisionsverk samlas i Helsingfors 4–5.10.2023. Vid det årliga mötet diskuterar man aktuella frågor vid revisionsverken och går igenom nyheter om det internationella samarbetet och strategin. Mötet granskar också intressentgruppsverksamheten och samarbetet mellan ämbetsverken vid ämbetsverken samt centrala utmaningar i den nordiska revisionen av statsfinanserna. Nästa år ordnas mötet i Norge.

kategorier