De som blivit valda vid kommunalvalet ska lämna in den officiella redovisningen av valfinansieringen senast 16.8

Av kandidaterna gjorde 22 procent en frivillig förhandsredovisning av sin valfinansiering.

I kommunalvalet 2021 valdes sammanlagt 17 400 fullmäktigeledamöter och ersättare. Varje fullmäktigeledamot och ersättare ska efter valet göra en redovisning av sin valfinansiering. Redovisningen görs i första hand på nätet och den ska göras senast 16.8.2021.

I redovisningen av valfinansieringen anges kostnaderna för valkampanjen under kampanjperioden samt finansieringen med vilken kostnaderna täcks. Redovisningen av valfinansieringen måste lämnas in även i sådana fall att den redovisningsskyldiga kandidaten inte har haft kampanjkostnader eller valfinansiering av det slag som ska redovisas för. Kampanjtiden för kommunalvalet 2021 inleddes den 13 december 2020 och avslutas den 27 juni 2021.

Mer information om förhandsredovisningen och anvisningar för hur man gör en sådan finns på webbplatsen för val- och partifinansieringstillsyn.

I kommunalvalet 2021 gjorde 7739 kandidater, dvs. 22 procent av alla kandidater, en frivillig förhandsredovisning av sin valfinansiering.

Fullmäktigeledamot/ersättare: Kom också ihåg detta!

Den ändrade kampanjtidens inverkan på kostnadsredovisningen

Kampanjtiden för kommunalvalet 2021 ändrades när valdagen flyttades från april till juni. Kampanjtiden för kommunalvalet är perioden 13.12.2020-27.6.2021. Kostnader som uppkommit före 13.12.2020 räknas inte med i kampanjkostnaderna och anges inte i valfinansieringsredovisningen.

Insamlingen av valfinansiering kan däremot inledas redan före kampanjperioden och fortsätta under hela kampanjen. Valfinansiering är alla sådana prestationer som täcker valkampanjens kostnader, oavsett om de har erhållits under den gamla kampanjperioden, under den nya kampanjperioden eller redan tidigare.

Vilka uppgifter är det som samlas in om valfinanseringen? Tillgångar, lån, bidrag från privatpersoner, bidrag från företag, bidrag från partiet, bidrag från partiföreningen, bidrag från andra aktörer, t.ex. fackföreningar, intresseorganisationer, andelslag, bidrag från tredje part. Obs! Om bidraget är 800 euro eller mer ska stödgivarens namn uppges!

Rådgivning i valfinansieringsärenden:

vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi
Rådgivningstelefon 09 432 5899 (vardagar kl. 10–14).

Mediernas intervjuförfrågningar och frågor:
Pontus Londen, ledande redovisningsrevisor, projektchef, tfn 040 733 9758
vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

 

kategorier