En ansvarsfull kandidat redogör för sin finansiering redan före valdagen

När du har lämnat in förhandsredovisningen, berätta om det för väljarna. Du kan ladda ner bilderna nedan för sociala medier.

Det är bra om väljarna har information om valfinansieringen redan innan de fattar beslut om vem de ska rösta på. Varje kandidat kan bidra till att göra valfinansieringen mer transparent genom att lämna in en förhandsredovisning av kampanjfinansieringen. Ju tidigare förhandsredovisningen lämnas in, desto bättre betjänar den väljarna.

Förhandsredovisningar kan lämnas in på valfinansieringstillsynens webbplats under perioden 2.3–1.4. I förhandsredovisningen ingår en plan för valfinansieringen och för kostnaderna för valkampanjen. Förhandsröstningen i Finland ordnas 22–28.3 och valdagen är den 2 april.

Bildmaterial för sociala medier: berätta för väljarna att du har lämnat in en förhandsredovisning

När du har lämnat in en förhandsredovisning av valfinansieringen kan du berätta om den för väljarna i sociala medier. Nedan kan du ladda ner bilder för de sociala medier som du själv använder.

Efter valet ska alla riksdagsledamöter och ersättare enligt lagen lämna in den egentliga redovisningen av valfinansieringen. Mer information om detta finns på valfinansieringstillsynens webbplats.

kategorier