Granskningarna av partifinansieringen pågår, rapporten publiceras i februari

Den årliga tillsynen över partifinansieringen har nått slutfasen.

Teamet för tillsyn över partifinansieringen vid Statens revisionsverk har i år granskat sammanlagt 56 partier, föreningar och sammanslutningar. Antalet granskade objekt var något större än under tidigare år, eftersom 52 objekt granskades i fjol och 49 året innan.

Granskningarna av partifinansieringen publiceras i berättelsen om tillsynen över partifinansieringen på webbplatsen VTV.fi i slutet av februari 2023. Vi informerar om den exakta tidpunkten närmare publikationen.

Årets granskningar inleddes redan i våras. Syftet med granskningarna är att säkerställa transparensen i partifinansieringen.

kategorier