Hur borde de finanspolitiska reglerna i EU utvecklas? Se undertextad videoinspelningen från webbinariet!

Ett flertal inhemska finanspolitiska experter deltog i ett webbinarium som ordnades av revisionsverkets finanspolitiska övervakning den 6 oktober. Videoinspelningen och presentationsmaterialet från seminariet finns på revisionsverkets webbplats.

Webbinariet med titeln ”Vilka finanspolitiska regler behöver EU i framtiden?” hade till syfte att spinna vidare på diskussionen kring det aktuella ämnet. Deltagarna lyfte fram problempunkter i de nuvarande finanspolitiska reglerna och kom med förbättringsförslag.

Ämnet behandlades i expertinlägg av seniorekonom Arto Kokkinen (revisionsverket), arbetslivsprofessorerna Martti Hetemäki (Helsinki GSE) och Vesa Vihriälä (Helsinki GSE), ekonom Anni Marttinen (FFC) samt forskningsdirektör Tero Kuusi (ETLA). I paneldiskussionen som leddes av seniorekonom Jenni Kellokumpu deltog understatssekreterare Leena Mörttinen (finansministeriet), generalsekreterare Seppo Orjasniemi (Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken), chefsekonom Tuuli Koivu (Nordea) och doktorand Antti Ronkainen (HU). Seminariet öppnades och avslutades av revisionsverkets direktör Matti Okko.

Videoinspelningen och presentationsmaterialet från seminariet finns på evenemangets sida.

Inspelningen är på finska.

kategorier