Kommunalvalet 2021: Du som kandiderar, följ kostnaderna och stöden ända från början

Statens revisionsverk ber dig redan nu bekanta dig med anvisningarna för redovisningen av valfinansieringen.

Kampanjtiden för kommunalvalet 2021 har börjat. Om du kandiderar ska du komma ihåg att följa finansieringen och kostnaderna för din valkampanj från början. Detta är viktigt för att du ska kunna göra den obligatoriska redovisningen av valfinansieringen i tid och på rätt sätt om du blir vald till fullmäktig eller ersättare.

Kandidaterna kan dessutom redan på våren före valet göra en frivillig förhandsredovisning av sin valfinansiering. Förhandsredovisningen fungerar som en förhandsuppskattning och plan för valfinansieringen och för kostnaderna för valkampanjen. Med förhandsredovisningen främjar du också öppenheten i valfinansieringen och demokratin.

Redovisningen av valfinansieringen lämnas in till Statens revisionsverk våren 2021. Därför ber revisionsverket alla kandidater att redan nu bekanta sig med anvisningarna för valfinansieringen:

Anvisningar för förhandsredovisning och redovisning av valfinansieringen

Mer information

Rådgivning i valfinansieringsärenden

Rådgivningstelefonen betjänar på numret 09 432 5899 vardagar kl. 10–14.

Frågor om valfinansieringen kan skickas till adressen: vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

Mediernas intervjuförfrågningar och frågor

Pontus Londen, ledande redovisningsrevisor, projektchef
Tfn 040 733 9758, vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

kategorier