Kontoutdrag eller andra utredningar över riksdagsvalskampanjen ska lämnas in senast den 1 augusti

I nästa fas av tillsynen över valfinansieringen skickar riksdagsledamöterna och ersättarna kontoutdrag eller andra motsvarande utredningar över sin valkampanj till revisionsverket.

Alla riksdagsledamöter och ersättare ska tillställa revisionsverket kopior av kontoutdragen för de bankkonton som de använde i sin valkampanj eller andra motsvarande utredningar. Utredningarna gäller kampanjperioden för riksdagsvalet, dvs. perioden 2.10.2022–16.4.2023.

Utredningarna skickas till revisionsverket antingen per e-post eller post senast den 1 augusti 2023. Närmare uppgifter om inlämnandet av utredningarna finns i revisionsverkets brev som postades till riksdagsledamöterna och ersättarna den 6 juni.

Utredningarna begärs inte på grund av misstankar om att det finns fel i redovisningen av valfinansieringen, utan begäran om utredning är en del av revisionsverkets tillsynsuppgift. De som redan har lämnat in sina kontoutdrag eller andra motsvarande utredningar till revisionsverket behöver inte reagera på denna begäran.

Rådgivning i valfinansieringsärenden

Rådgivningstelefon 09 432 5899 (vardagar kl. 10–14).

vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

Mediernas intervjuförfrågningar och frågor

Pontus Londen, ledande redovisningsrevisor, tfn 040733 9758

vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

kategorier