Revisionsutskottet föreslår att Sami Yläoutinen blir revisionsverkets generaldirektör

Riksdagens revisionsutskott föreslår att Sami Yläoutinen blir generaldirektör för Statens revisionsverk. Generaldirektören väljs av riksdagens plenum.

Riksdagens revisionsutskott har beslutat att föreslå att Sami Yläoutinen blir ny generaldirektör för Statens revisionsverk. Beslutet om revisionsverkets generaldirektör fattas av riksdagens plenum vid en tidpunkt som fastställs senare. Utnämningen sker genom val.

Sami Yläoutinen är för närvarande avdelningschef för finansministeriets budgetavdelning. Sami Yläoutinen är utbildad till ekonomie doktor.

Tjänsten som generaldirektör för Statens revisionsverk söktes av 48 personer. Generaldirektörens mandatperiod är sex år.

kategorier